Presentació
Serveis i productes
Projectes
Enllaços
Contacte

e2estudis és una enginyeria espcialitzada en temes medi ambientals i de territori dedicada a la gestió, l'anàlisi, la planificació i l'estudi d'entorns rurals i forestals.

L'empresa està formada pel següent personal

PERE GARCIA BELLVEHÍ

- Enginyer Tècnic Forestal
- Enginyer d'Organització Industrial

FERRAN MOLL RIUBROGENT

- Tècnic Superior en Gestió dels Recursos Naturals i Paisatgístics
- Enginyer Tècnic Forestal
- Màster en Tècniques d'Informació Geogràfica

Enginyeria i consultoria | contacte@e2estudis.com